ZAKRES USŁUG

  1. Opracowanie zgłoszeń do polskiego i zagranicznych Urzędów Patentowych
   – wynalazków
   – wzorów użytkowych
   – wzorów przemysłowych
   – znaków towarowych
  2. Badanie stanu techniki, tzn. poziomu i stanu ochrony w danej dziedzinie.
  3. Badanie czystości patentowej, tzn. sprawdzanie czy uruchamiając nową produkcję nie naruszymy cudzych praw wyłącznych.
  4. Opracowywanie umów, w tym licencyjnych.
  5. Przejmowanie opieki nad dotychczasowymi zgłoszeniami lub prawami wyłącznymi, polegające na doprowadzeniu do uzyskania ochrony a następnie jej utrzymywaniu.
  6. Wszelkie porady z dziedziny ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, rejestracji domen internetowych, postępowania przed sądami patentowymi i powszechnymi.