Kontakt

BIURO USŁUG PATENTOWYCH
Rzecznik Patentowy
inż. Jan Szuta
ulica Pływacka 94
94-127 Łódź,
KANCELARIA
al. Piłsudskiego 45
90-307 ŁÓDZ
telefon: +48 (42) 640 43 98
lub +48 601 265 614
e-m@il: szuta@box43.pl