Porady

Kiedy skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w prawie własności intelektualnej?
Własnością intelektualną nazywa się w zbiorczo monopole prawne, które dotyczą niektórych z dóbr niematerialnych, w tym praw autorskich, a także niektórych własności przemysłowych, w tym znaków towarowych oraz patentów.
Prawo własności intelektualnej, które określane jest także terminem prawa na dobrach niematerialnych, pozwala uprawnionym osobom na dokonanie zakazania użycia tych dóbr niematerialnych oraz własności przemysłowych, które są przedmiotem ochrony, co dotyczy między innymi pełnego korzystania z utworów, koncepcji, patentów lub znaków towarowych.
Zakres ochrony praw własności intelektualnej jest zależny w szczególności od charakteru tych praw. W przypadku dóbr objętych prawem autorskim ochrona następuje od momentu ich powstania – nie ma przy tym konieczności ich rejestracji, a ponadto na bazie umów międzynarodowych są one także chronione w innych krajach. Z kolei przedmioty własności przemysłowej wymagają w większości przypadków zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP oraz wydania patentu, praw ochronnych czy też praw z rejestracji. Zakres ochrony włącza terytorium RP, ale również można dokonać jej rozszerzenia do innych krajów.
W przypadku, gdy naruszony zostaje zakres ochrony praw własności intelektualnej, na przykład poprzez nieuprawnione użycie znaku, patentu czy też utworu, wówczas warto skontaktować się z kompetentną kancelarią, której specjaliści będą mogli pomóc w rozwiązaniu sprawy. Także warto zdecydować się na współpracę w sytuacji, gdy chce się zdobyć prawo własności intelektualnej.
Usługi specjalistów można wyszukać obecnie w internecie, wpisując do wyszukiwarki słowa takie jak „kancelaria własność intelektualna łódź”. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są profesjonalnymi usługami świadczonymi przez rzecznika patentowego z wieloletnim stażem, zapraszamy serdecznie do Biura Usług Patentowych założonego przez Jana Szutę w Łodzi. Na swoim koncie ma on już ponad pięćset zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, współpracuje także z zagranicznymi urzędami patentowymi. Dzięki swojemu doświadczeniu oferuje kompleksowe i fachowe usługi dopasowane indywidualnie do życzeń klientów.