BIURO

Jan Szuta* jest rzecznikiem patentowym od 1978r. (nr wpisu na listę rzeczników patentowych 1864).
Najpierw pracował jako kierownik działu wynalazczości w Zakładzie Doświadczalnym Dźwigów Samochodowych i Samojezdnych w Bielsku-Białej, a następnie już jako rzecznik patentowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Oczyszczania Miast w Łodzi. Własne Biuro Usług Patentowych prowadzi od 1992r.
Na swoim koncie ma kilkaset zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP (wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych d. zdobniczych), z czego do tej pory jedynie kilka z negatywnym wynikiem.
Ponadto dokonał kilkunastu zgłoszeń i prowadzi postępowania przed zagranicznymi urzędami patentowymi.
Z pozytywnym skutkiem występował też jako pełnomocnik w szeregu spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Od 1 maja 2004 jest Europejskim Rzecznikiem Patentowym.
*więcej dowiesz się z Encyklopedii „Who is who”